expo tour info telefony
577 22 22 34
mobil 602 530 266
expo tour Nusa Dua Sanur Kuta Lembogan Baliem
 
BALI home Rady Programy Historie Mapa Realie počasí Zajímavosti

Historie Bali

Předpokládá se, že Bali bylo obydlené již v předhistorických dobách. První historické nálezy kamenných nástrojů a lodí se datují do údobí kolem roku 1000 př.n.l. Náboženství hindú přivezli na indonéské ostrovy indičtí kupci, nejprve na Javu a Sumatru odkud pronikalo dále. První objevené písmo na kamenných deskách je z 9. stol. n. l.. Historie Bali byla zpočátku našeho století nejvíce ovlivněna královstvími na Jávě, především nejmocnější dynastií Majapahit . Tyto království se však pomalu dostávaly sami pod vliv Islámu, až nakonec zanikly a přeměnily se na sultanáty a královská hinduistická rodina Majapahit přešla se svými věrnými na Bali, kde se hinduismus dále rozvíjel s některými odlišnostmi na tzv. Hindu Bali. Hindu Bali vyznává stejné bohy jako ostatní hinduisté: Brahmu, Višnu a Šivu, ale chápe je jako zosobnění nejvyšší božské bytosti Sang Hyang Widhi Wasa. Pro různé bohy obyvatelé Bali staví velké množství chrámů. Každá vesnice má většinou 3 chrámy: Pura Puseh-chrám předků, Pura Desa-chrám ochránců a Pura Dalem-chrám mrtvých. Rovněž každé obydlí má svůj vlastní chrám. Nejdůležitějším chrámem na ostrově je chrám Besakih tzv. chrám matka. Součástí ostrovního života jsou časté obřady a slavnosti spojené s obětinami.

Prvními evropany na Bali byli Holanďané v r. 159, kterým se ostrov tak zalíbil, že část posádky se na Bali usadila za souhlasu vládnoucího krále, který měl okolo 200 manželek. Další holanďané, kteří přijeli do oblasti v následujících letech za obchodem však posoudili z obchodního hlediska vhodnější oblasti k usídlení a za centrum si zvolili Jávu a Malayský poloostrov. O Bali projevili však zájem v r. 1846, kdy vojensky podpořili kmen Sasaků na Lomboku. V jejich vzpouře proti Bali je podpořili a po vítězství obsadili severní část Bali. V jižní části se vylodili v r. 1906, kdy přinutily království ke kapitulaci. V průběhu 2.světové války bylo Bali pod japonskou nadvládou. Krátce po .světové válce v r. 1945 indonéský vůdce Soekarno vyhlásil nezávislost a v r. 1949 prakticky převzala indonéská vláda kontrolu nad ostrovem. V r. 1963 velký výbuch sopky Gunung Anung zabil několik tisíc lidí.

www.expotour.cz      
služby na Bali Vám zajistí      
expo tour      
T.Bati 3672, ZLÍN    
tel.: 577 22 22 34 , tel.fax.: 577 10 31 04    
mobil 602 530 266, expotour@expotour.cz    

Bali