expo tour info telefony
577 22 22 34
mobil 602 530 266
expo tour Nusa Dua Sanur Kuta Lembogan Baliem
 
BALI home Rady Programy Historie Mapa Realie počasí Zajímavosti

Sanur Bali

Sanur nabízí alternativu a kompromis mezi rušnou Kutou a luxusní Nusou Duou. Pláž je klidná a zaèíná od prvního hotelu Grand Bali k dalším v délce cca 3 km. Jsou zde hotely rùzné úrovnì hotelù - pøevažují 4* - 3*. Velmi vhodným místem pro opravdu pøíjemné veèerní posezení u veèeøe jsou restaurace a bary na pobøeží kousek za hotelem Grand Bali ( 400m) smìrem k ostatním hotelùm, kde dostanete velký výbìr ryb a rùzných "moøských potvor". Mùžete si zde rovnìž objednat celé sele na grilu.

www.expotour.cz      
služby na Bali Vám zajistí      
expo tour      
T.Bati 3672, ZLÍN    
tel.: 577 22 22 34 , tel.fax.: 577 10 31 04    
mobil 602 530 266, expotour@expotour.cz    

Bali